SBS(Seviye Belirleme Sınavı)
Seviye Belirleme Sınavı (SBS), 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ve OKS yerine tam olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ MODELİdir.
 

2007-2008 eğitim ve öğretim yılında da 8. sınıf öğrencilerine OKS uygulanmıştır. OKS puanlarına ilköğretim diploma notu yüzde 20 oranında etki etmiştir.. 2007-2008 eğitim öğretim yılının sonunda 6. ve 7. sınıflar yeni modelde öngörülen “Seviye Belirleme Sınavı”na (SBS) tabi tutulmuşlardır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılı sonunda ise 6., 7. ve 8. sınıflarda SBS uygulanacak ve öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmeleri tamamen yeni modele göre gerçekleştirilecektir.

Yaptığı bir basın açıklamasında, ortaöğretime girişte dershane ve sadece test çözme merkezli yöntemin değiştirileceğini vurgulayan Bakan Çelik, “Biz OKS’yi kaldıracağız derken hiç bir ölçme ve değerlendirme yöntemi kullanmayacağımızı söylemedik” dedi.

SONUÇ OLARAK, ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ÖĞRENCİ SEÇME İŞLEMİ ÜÇ YILLIK BİR SÜRECE YAYILMIŞTIR.

SBS Sisteminin Amaçları

YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (OGES) MODELİNİNİ AMAÇLARI:
 1. İlköğretim müfredatının başarılı bir şekilde uygulanmasını ve yeni müfredatın temel felsefesinin yerleşmesini sağlamak.
 2. Okulda sunulan eğitim ve öğretimi güçlendirmek ve daha anlamlı kılmak.
 3. Ortaöğretime geçişin, tek bir sınava bağlamadan, sürece dayalı ve objektif bir yerleştirmeyle gerçekleştirilmesini sağlamak.
 4. İlköğretim okullarında, okulda gerçekleştirilen eğitim ve öğretime odaklı bir değerlendirme yapabilmenin zeminini hazırlamak.
 5. Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak ve okul dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerini okul programlarıyla destekli ve uyumlu hâle getirmek.
 6. Yeni modelle 6,7, ve 8. sınıflarda yapılacak Seviye Belirleme Sınavları ile öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirmek.
 7. Okullar arasındaki niteliğe ve niceliğe dayalı farklılıkları gidermeye yönelik veriler sağlamak.
 8. Ortaöğretim Yöneltme ve Davranış Puanı ile öğrencilerin 3 yıl sonunda yapılan gözlemlere dayalı olarak yetenek, ilgi ve değerlerine uygun alanlara yönelmelerini kolaylaştırmak.
 9. 6,7 ve 8.sınıflarda okutulan derslerle Seviye Belirleme Sınavlarındaki sorularla birebir örtüşme sağlanarak, Uluslararası (PISA, TIMMS-R, PIRLS) sınavlarda aynı yaş grubundaki öğrencilerin ulaştığı seviyeyi yakalamak.
 10. Okul ve il eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin yıllık olarak performanslarını gözlemlemeye yönelik veriler sağlamak.
 11. Öğrencilerin performans ve proje ödevlerini ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sürecinde değerlendirmek.
 12. Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının azaltılarak, öğrencinin sosyal ve kişisel gelişimine zaman ayırmasını sağlamaktır.

SBS Uygulama İlkeleri Nelerdir?

UYGULAMA İLKELERİ

İlköğretimden ortaöğretime geçişte uygulanan puan (OYP / Ortaöğretime Yerleştirme Puanı) aşağıdaki esaslara göre belirlenmektedir:

 1. 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda Seviye Belirleme Sınavları/Seviye Gelişim Sınavları SBS yapılacak. Merkezî sistemle yapılan bu sınavlardaki soru içeriğinin müfredat odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınır.
 2. 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarı puanlarına göre Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP) hesaplananır. YBP belirlenirken, Türkçe ve Yabancı Dil derslerinin ağırlıklı katsayı değerlerinin daha fazla olması sağlanır.
 3. Yöneltme ve Davranış Puanı (YDP), 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrencinin sergilediği davranışlar ile yöneltme yönergesinin verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre belirlenir.
 4. 6, 7 ve 8. sınıflarda her bir öğrencinin SBS, YBP ve YDP sonuçlarının, yukarıda belirlenen oranlardaki etkisine dayalı olarak, her bir sınıf için OYP hesaplanır. Her bir sınıf için elde edilen OYP’lerin bileşkesi alınarak ilköğretim sonunda elde edilecek olan ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede esas alınacak G-OYP belirlenir.

 

 

 PUANLAMA SİSTEMİ


İLKÖĞRETİM

SEVİYE
BELİRLEME
SINAVI (SBS)

YILSONU
BAŞARI
PUANI (YBP)

YÖNELTME
VE
DAVRANIŞ
PUANI (YDP)

SINIF
DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM 6

% 70

% 25

% 5

6. SINIF OYP

İLKÖĞRETİM 7

% 70

% 25

% 5

7. SINIF OYP

İLKÖĞRETİM 8

% 70

% 25

% 5

8. SINIF OYP

TOPLAM

 


 

 


 

 


 

G-OYP*

(OYP / Ortaöğretime Yerleştirme Puanı)
*Modelde belirtilen yüzdelikler gelen öneriler paralelinde değerlendirilecektir


 

  sbs soru dağlımı

 

Yeni OGES sistemi yürülüğe girerken Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, SBS'de yabancı dil sorularının Türkçe kadar ağırlıkta olmasa da önemli ağırlıkta olacağını kaydedilmiştir. Ancak daha sonra yabancı dil sorularının en az ağırlığa sahip olduğu görülmüştür.

SBS Soru Dağılımları Şöyle Belirlenmiştir:

TESTLER

SORU SAYISI

TEST AĞIRLIK KATSAYILARI

6. SINIF

7. SINIF

8. SINIF

6. SINIF

7. SINIF

8. SINIF

TÜRKÇE

19

21

23

4

4

4

MATEMATİK

16

18

20

4

4

4

FEN VE TEKNOLOJİ

16

18

20

3

3

3

SOSYAL BİLGİLER

16

18

20

3

3

3

YABANCI DİL

13

15

17

1

1

1

TOPLAM SORU

80

90

100

15


SBS’de Yerleştirme Nasıl Yapılır?

YERLEŞTİRME
İlköğretim sonunda elde edilen (G-OYP) Genel - Ortaöğretime Yerleştirme Puanı’na dayalı olarak yerleştirme süreci aşağıdaki aşamalara göre gerçekleştirilir:

 1. Her eğitim ve öğretim yılının sonunda her bir sınıf için elde edilen OYP’lerin toplanmasıyla bulunan G-OYP ilan edildikten sonra öğrenciler, okulların kontenjanlarına göre tercihlerini yapacaklar.
 2. Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl okulların kontenjanları tespit edilerek açıklanacaktır.
 3. Bütün ortaöğretim kurumlarına, G-OYP sonuçlarına göre yerleştirme yapılacaktır. Ancak Fen, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liseleri; öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) toplamının, genel ve özel alan bağlamında Bakanlıkça belirlenen baraj düzeyini geçmiş olmaları şartıyla tercih edilebilecektir.
 4. Öğrenciler, almış oldukları Genel - Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarına (G-OYP) ve yapmış oldukları tercihlere göre Millî Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yerleştirilecektir.
 5. Özel yetenek gerektiren liselere ( Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri) öğrenci alımı mevcut sistemdeki şekliyle devam edecektir.
 6. Yeni sistemde yöneltme puanı kullanılmaktadır, özellikle mesleki teknik eğitime öğrenci yerleştirmede yöneltme puanı mesleki yöneltme puanı olarak, genel liselere yerleştirmede genel yöneltme puanı kullanılacaktır.
Anket
 


hangi takım daha iyi?
FENERBAHÇE SK
GALATASARAY SK
BEŞİKTAŞ JK
Trabzon SK

(Sonucu göster)


Facebook beğen
 
Reklam
 
Duyurular
 
SİTEMİZDE İYİ EĞLENCİLER
Takvim
 
 
Reklam
 
Anlamlı sözler Skype indir
 
Bugün 29016 ziyaretçi (52600 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=