Işıklar Hava Lisesi
Işıklar Askeri Hava Lisesi Tarihçesi  
 
İlk açılış:
Işıklar Askeri Lisesi ilk kez, Abdülmecit devrinde, 1844   yılında, Sadrazam   Arif Hikmet Bey, Nazır Emin Paşa ve baş tercüman Fuat Efendi (Fuat Paşa)’den kurulu bir heyetin, askeri idadilerin açılmalarına karar vermeleri üzerine Bursa’da şimdiki hükümet binasının civarında bulunan bir kumaş fabrikasının kamulaştırılarak  okul haline getirilmesiyle, “mekteb-i fünun-u idadi” adı altında 15 şubat 1845 tarihinde açılmıştır. Işıklar Askeri Lisesi’nin ilk komutanı yüzbaşı Ali Efendi’dir.
        Okul ilk açıldığında: 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıf olarak, beş sınıf üzerine düzenlenmiş ve talimatı da buna göre yapılmış olmasına rağmen, ilk yılında yalnız 5’inci sınıfa 32 öğrenci alınmış, diğer sınıflar müteakip yıllarda açılmıştır. Okulun ilk açılışında; emsile, rika, sülüs dersleri okutuluyordu.
Öğrencilerin bir kısmı yatılı olarak okulda kalıyor, diğer kısmı evci olarak sabah gelip akşam evlerine dönüyorlardı. Öğrencilerin giysileri bir örnek olup; siyah çuhadan, tek düğmeli, belden aşağısı kırmalı ceket (setre) ile  yine  çuha pantolondan ibaretti. Okulun ilk yıllarında dershaneler ve yatakhaneler mumla aydınlatılırdı.
Dersler, yatakhanelerde ve dershanelerde yerde oturularak yapılıyordu. Müteakiben, resim, harita, hüsn-ü hat, fransızca gibi derslerin programa konmasıyla ve bu derslerin yerde yapılamaması nedeniyle, 1871 tarihinde ders sıraları yaptırılmış dershaneler ile yatakhaneler birbirinden ayrılmak suretiyle öğretimin daha modern usullere göre yapılması sağlanmıştır.
   
 
Okul 1853 yılında ilk mezunlarını vermiş ve harp okulları’na göndermiştir. 1853 yılı mezunlarından üç kişi tuğgeneral, üç kişi mareşal, bir kişi de mareşallik ve sadrazamlık mevkiini kazanmıştır.
       
Bursa’da 1855 yılında meydana gelen deprem neticesi okul oldukça hasar görmüş ve öğrenciler bir süre çadırlarda öğrenimini sürdürmüşlerdir. Bu arada, civardaki birkaç evin de kamulaştırılması ile okul genişletilmiştir.
Işıklar Askeri Lisesi’nin bugünkü binalarının yapımına ilk defa 21 Mayıs 1890 yılında 14.000 m2 lik bir alan üzerinde başlanmış ve 1.394.654 kuruş sarf edilmek suretiyle 29 Mayıs 1892 tarihinde Bursa Valisi Münir Paşa tarafından büyük bir törenle hizmete açılmış ve öğrenimine burada devam edilmiştir. Öğrenci miktarlarının artırılması düşüncesi ile 1895’de “B” bloku’nun inşaatına başlanmış ve 1897 yılında bitirilmiştir. Böylece, okul mevcudu 500 öğrenciye çıkarılmıştır.
Yunanlılar’ın Bursa’yı işgal etmesinden bir hafta önce bir kısım öğrenci Harp Okulu’na diğerleri ise evlerine gönderilmiş ve okulda öğretime ara verilmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nı müteakip 28 Kasım 1922 tarihinde okul tekrar “Askeri İdadi” adıyla açılmıştır.
Bursa Askeri İdadisi, 1926 yılında “Bursa 2’nci lisesi” adı altında M.E.B.lığı`nın idaresine bırakılmış, görülen lüzum üzerine aynı sene M.S.B.lığı’nın yönetimine tekrar girmiş ve “Bursa Askeri Lisesi” adını almıştır. 1928 yılından itibaren okulun ilk beş sınıfı ve sonraki senelerde de her sene birer sınıf olmak üzere ilk ve orta kısımları kaldırılmış, yalnız lise kısmı kalmıştır.
Bursa Askeri Lisesi, 31 temmuz 1961 yılında tekrar lağv edilmiş, bina ve tesisler önce 1’inci Ordu İstihbarat birliğine, bir yıl sonra da personel okuluna teslim edilmiş ve bu durum haziran 1974 tarihine kadar devam etmiştir. Bu arada okul, 1967 yılında büyük bir tamir görmüş, üç blokta ahşap kısımlar kaldırılarak beton yapılmış ve kalorifer tesisatı konmuştur.
 
 
Yeniden Açılışı:
          Eylül 1973 tarihinde Gnkur.Bşk.Lığı’nca, ikinci bir askeri lisenin yeniden açılmasına   karar verilmesi üzerine; tarihi Bursa Askeri Lisesi, açılışından 129 yıl sonra ikinci kez, “Işıklar Askeri Lisesi” adı ile, 28 haziran 1974 tarihinde hizmete girmiştir.
 
       Yeniden açılan okulun sırasıyla komutanları Kur.Alb. Süleyman GÜLCÜ (Tümg.), Kur.Alb.Teoman KOMAN (Org.), Kur.Alb.Necdet TİMUR (Org.), Kur.Alb. H.Baha TÜZÜNER (Korg.), Kur.Alb.Cihan FAYDALI (Tümg.),  Kur.Alb.Atalay KOCATEPE (Tuğg.), Kur.Alb. Dilaver GÜLEBAKAN, Kur.Alb.İsmet GÖRGÜLÜ, Kur.Alb. Volkan KAPLAMA (Tümg.), Kur.Alb.Ali BAĞCI (Tuğg.), Kur.Alb. Zekeriya ÖZTÜRK (Tümg.), Kur.Alb.Mehmet YALÇINER, Kur.Alb.H.Bayram KARAPINAR (Tuğg.), Kur.Alb.Ömer PAÇ (Tuğg.) ve Kur.Alb.Mustafa GÜLER, Kur.Alb.Selim MERT’tir.
      Işıklar Askeri Lisesinden mezun olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli kademelerinde görev yapan mezunlar şunlardır:
        Genelkurmay Başkanlığı yapmış Işıklar Askeri Lisesi mezunu Komutanlar:
 
Müşir Redif Paşa Gnkur. Bşk.
Müşir Ahmet Esat Paşa Gnkur. Bşk.
Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa Gnkur. Bşk.
Müşir Ömer Rüştü Paşa Gnkur. Bşk.
Müşir Mehmet Sadettin Paşa Gnkur. Bşk.
Müşir Abdullah Paşa (KÖLEMEN) Gnkur. Bşk.
Org.Ali Cemal TURAL Gnkur. Bşk.
Org.Nurettin ERSİN Gnkur. Bşk.
Org.Necdet ÜRUĞ Gnkur. Bşk.
Org.Hüseyin KIVRIKOĞLU Gnkur. Bşk.
Org.Hilmi ÖZKÖK Gnkur. Bşk.
        Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yapmış Işıklar Askeri Lisesi mezunu Komutanlar:
Org.Muzaffer ERGÜDER Hv.K.K.
Org.M.Ali KESKİNER K.K.K.
Org.Ahmet Refik YILMAZ K.K.K.
Org.Haydar SÜKAN J.Gn.K.
Org.Esref AKINCI K.K.K.
Org.Orhan YİĞİT J.Gn.K.
Org.Namık Kemal ERSUN K.K.K.
Org.Necdet ÖZTORUN K.K.K.
Org.Sedat GÜNERAL NATO L.S.E.K.K.K
Org.Tahsin ŞAHİNKAYA Hv.K.K.
Org.N.Kemal YAMAK K.K.K.
Org.T.Fikret OKTAY J.Gn.K.
Org.Halil SÖZER Hv.K.K.
Org.Burhaneddin BİGALI J.Gn.K.
Org.Siyami TAŞTAN Hv.K.K.
Org.Hikmet KÖKSAL K.K.K.
Org.Ahmet ÇÖREKÇİ Hv.K.K.
Org.Atilla ATEŞ K.K.K.
Org.Fikret Özden BOZTEPE J.Gn.K.
Org.İlhan KILIÇ Hv.K.K.
        Ordu Komutanlığı yapmış Işıklar mezunu Komutanlar:
Org.Ali Sait AKBAYTUGAN 1 nci ve 2 nci Or.Müf.
Org.Asım GÜNDÜZ Ordu K.
Org.Turgut SUNALP Ege Ordu K.
Org.Faik TÜRÜN 1 nci Ordu K.
Org.Adnan ERSÖZ 1 nci Ordu K.
Org.Vecihi AKIN 2 nci Ordu K.
Org.Süreyya YÜKSEL Ege Ordu K.
Org.I.Hakkı AKANSEL Ege Ordu K.ve 2.Or.K.
Org.Necdet ÜRUĞ 3 ncü Ordu K.
Org.Nezihi ÇAKAR 3 ncü Ordu K.
Org.Kemal YAVUZ 2 nci Ordu K.
Org.Nahit ŞENOĞUL 3 ncü Ordu K.
Org.Çevik BİR 1 nci Ordu K.
Org.Çetin DOĞAN Ege Ordu K.ve 1. Or.K.
Org.Tamer AKBAŞ Nato G.D.Av.Müt.K.K.-3. Or.K.
Org.Orhan YÖNEY Nato G.D.Av.Müt.K.K.-3. Or.K.
 
         Okulda günümüzün modern eğitim isteklerine ve personelin sosyal yaşantılarına göre yapılması öngörülen tadilat, onarım ve ilavelere 12 Mart 1974 tarihinde başlanmış 28 Eylül 1977 tarihinde tamamlanmış, 4 Ekim 1977 yapılan büyük bir törenle öğretime açılmıştır.
          Okulun, ikinci kez açılışından bir yıl sonra 1975-1976 öğretim yılında okul, “yabancı dile ağırlık veren” sistemle öğretime başlamış, bu öğretim sistemine bir hazırlık sınıfı ilave edilerek okul 4 sınıflı olmuştur. Bu dönemde hazırlık sınıfına yüzde 50 fransızca, yüzde 50 almanca diliyle öğretim yapacak şekilde öğrenci alınmıştır.
         Okulun açılmasıyla beraber, bugünün eğitim isteklerine göre okulun genişletilmesi çalışmalarına da başlanmış, 12 mart 1975 tarihinde temeli atılan kapalı spor salonu, 19 kasım 1975 tarihinde hizmete girmiş, aynı tarihte temeli atılan yeni eğitim binasının inşaatı süratle tamamlanarak 4 Ekim 1977 tarihinde hizmete açılmıştır.
         1990-1991 Eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfından itibaren yabancı dil olarak İngilizce’ye geçiş başlamıştır.
         1995-1996 öğretim yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın emirleri ile Işıklar Askeri Lisesi eğitim ve öğretimde, öğrenci merkezli, yaratıcı düşünceyi temel alan, soru sorma ağırlıklı yeni bir modelin uygulanmasına başlanmıştır. Bu modelde öğrencilerin araştırarak, düşünerek ve yorumlayarak “öğrenmeyi öğrenme” amaçlanmıştır.
          2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın emirleri gereği orta öğretim yeniden yapılandırılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre "Hazırlık Sınıfı" kaldırılmış bunun yerine İlk Öğretimin devamı niteliğinde 9, 10, 11, 12’nci Sınıf uygulamasına geçilmiştir.
 
         Işıklar Askeri Lisesi , 1997-1998 eğitim-öğretim yılında kalitenin “uluslararası tescili” olan “ISO 9001 kalite belgesi”ni almaya hak kazanmıştır. “ISO 9001 kalite güvence sistemi belgesi” 29 Mayıs 1998 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL tarafından Işıklar Askeri Lisesi Komutanı P.Kur.Kd.Alb.Zekeriya ÖZTÜRK’e verilmiştir.
 
 
        
IŞIKLAR ASKERİ LİSESİNİN “IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ” OLARAK HV.K.K.LIĞINA GEÇİŞİ
 
 
27 Haziran 2008 tarihindeki diploma töreninin ardindan Işıklar Askeri Lisesi Komutanı Topçu Kurmay Albay Selim MERT görevini, Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanlığına atanan Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet ELDEM'e devretmiştir.
HAVA LİSESİ TARİHÇESİ 
İÇİNDEKİLER 
1.         ASKERİ HAVA LİSESİ’NİN KURULMASI VE İLK YILLARI
2.         HAVA LİSESİNİN IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ ADI İLE YENİDEN AÇILMASI
3.       IŞIKLAR ASKERİ LİSESİNİN HAVA KUVVETLERI KOMUTANLIĞINA DEVİR-TESLİMİNİN GERÇEKLEŞMESİ
4.         HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI HAVA ORGENERAL AYDOĞAN BABAOĞLU’NUN IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİNİ ZİYARETLERİ
5.         IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİNİN 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞEREF YEMİNİ VE AÇILIŞ TÖRENİ 
1.         ASKERİ HAVA LİSESİ’NİN KURULMASI VE İLK YILLARI 
17 Eylül 1957 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının emri ile  Hava Eğitim Kolordu Komutanlığına bağlı olmak şartıyla, Hava Harp Okuluna öğrenci yetiştirmek maksadı ile Hava Lisesi’nin açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın verilmesi üzerine Kurmay Başkanı Korgeneral Sabri GÖKNART imzasi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından çıkan ilgili emir üzerine Hava Lisesinin faaliyete geçmesi için gereken tüm hazırlıklara baslanmıştır.  
Hava Lisesi ilk olarak  Manisa’da 100 öğrenci ile 1957-1958 eğitim-öğretim döneminde faaliyetine başlamıştır. Baslangiç asamasinda Hava Lisesi binası tamamlanana kadar, öğretim Manisa’daki sivil lisede iki kısım halinde devam etmiştir.
Manisa’da Hava Lisesinin açılış töreni
(19 Ekim 1957)
Öğretmenler odasi
 
                              
Manisa’da özel hastane olarak yapılmış bir bina ve bu binanin arkasindaki belediyeye ait çocuk bahçesi, Milli Savunma Bakanligi tarafından satın alınarak Hava Lisesine tahsis edilmiştir. Bu binanin öğrenciler tarafından yurt olarak kullanılması sağlanmıştır. O dönemde bu yurt Hava Lisesi Yurt Müdürlüğü olarak isimlendirilmiştir.   
Hava Lisesinin kısa sürede eğitim-öğretim faaliyetine başlayabilmesi için ihtiyaçlarını çok çabuk temin etmesi gerekmekte idi. Daha önce ifade edildiği gibi Hava Lisesinin faaliyet göstereceği binanin satın alınması için Malzeme Kolordu Komutanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına bir yazi yazılmıştır. Bu yazida binada gereken tadilatın yapilabilmesi için 150 bin liralik bir tahsisatın Hava Kuvvetlerine verilmesi hususu da yazıya ilave edilmiştir. Ayrica ihtiyaç duyulan Hava Lisesi yemekhanesi ve müzakere salonu olarak kullanılmak üzere üç adet yeni baraka Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan istenerek Manisa’ya gönderilerek kurulması sağlanmıştır. Malzeme Kolordu Komutanlığı tarafından 100 öğrenciye yetecek miktarda yatakhane, yemekhane ve mutfak levazımatı, elbise dolabı, komidin ve diğer ihtiyaçlar Eğitim Komutanlığına sevk edilmiştir. Bu ihtiyaçlarin bir kısmı Hava Harp Okulu için yaptırılan malzemeden istifade edilmek suretiyle temin edilmiştir. Öğrencilerin elbise, çamaşır, ayakkabı ve diğer istihkakları temin edilerek Eğitim Kolordu Komutanlığına gönderilmiştir.
Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığınca Hava Lisesine giris talimati hazirlanarak Eğitim Kolordu Komutanlığına gönderilmiştir. Hava Lisesi bu talimat çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmiştir. Bu talimatta eğitim-öğretim , disiplin ve hizmetlerle ilgili temel ilkeler belirtilmiş ve ana direktifler verilmiştir. Harekat Başkanlığından alinan kadroya göre gerekli personelin Hava Lisesine tayinleri yapılmıştır. Hava Lisesi öğretim kadrosu, yapılan tayinlerle beraber sivil liselerden ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından temin edilerek 1957-1958 ders yılı içinde tamamlanmistir.     
Hava Lisesi için basvurularin 100’den fazla olmasindan dolayi Eğitim Kolordu Komutanlıgınca mahalli Milli Eğitim Müdürlüğü ile temas edilmis ve bir müsabaka imtihani açilarak 100 öğrenci bu suretle seçilmistir. Müracaat eden öğrencilere Eğitim Kolordu Komutanlıgınca her türlü yardim sağlanmıştır. Nitekim baska sehirlerden gelen ve yatacak yeri olmayan aday öğrencilere yatacak yer temin edilmiştir.  
Öğrencilerin sağlik muayenelerinin sağlik komisyonunca daha elverisli imkanlar içerisinde yapilabilmesi için Eğitim Kolordu Komutanlığı ile temas edilerek İzmir’e bir ekip gönderilmis ve muayeneler İzmir’de yapılmıştır.  
Milli Savunma Bakani Semi ERGIN Hava Lisesinin resmi açılış töreninde (19 Ekim 1957)
            Hava Lisesinin resmi açılış merasimi  Milli Savunma Bakani Semi ERGIN, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hamdullah Suphi GÖKER, milletvekilleri, Hava Eğitim Komutanlığı personeli ve Manisalilarin katilimiyla 19 Ekim 1957 tarihinde yapılmıştır. Resmi açilisindan sonra 100 öğrencisi ile birlikte 28 Ekim 1957 Pazartesi günü fiilen eğitim hayatina başlamıştır.
Askeri Hava Lisesi’nin Manisa’dan İzmir’e Tasinmasi ve Faaliyetleri 
            Manisa’da 100 öğrenci ile 1957-1958 ders yılını tamamlayan Askeri Hava Lisesinin, öğrencinin daha mütekamil sartlar altinda yetismesini temin bakimindan Hava Kuvvetleri Komutanliginin 5 Temmuz 1958 tarihli emirleri ile Manisa’dan İzmir’deki Güzelyali garnizonuna intikali emredilmiştir. Intikal emirleri çerçevesi içerisinde 17 Ağustos 1958 tarihinde Hava Lisesi’nin Manisa’dan İzmir’e tasinmasi faaliyeti tamamlanmistir.  
Hava Lisesi’nin 1959 yılında Güzelyali’da açılış töreni 
Askeri Hava Lisesi, 1958 yılında İzmir’e tasinmasindan kapatildigi 1974 yılına kadar, İzmir içerisinde dört ayri binada yerleşme yapmıştır. 17 Ağustos 1958 yılında İzmir’e ilk tasindigi zaman Güzelyali garnizonunda bulunan barakalarda faaliyetini sürdüren Hava Lisesi, buradan 1967 yılında Hava Harp Okulu’nun Yesilköy-Istanbul’a tasinmasiyla Güzelyali’daki bosalan tesislere yerlesmistir.  
Hava Lisesi Güzelyali garnizonundan sonra 1968 yılında İzmir Üçkuyular’daki Hava Lisan Okul Komutanliginin Astsubay Yatakhanesi 1, 3 ve 4’üncü katlarina yerlesmistir. Okul buradan sonra 1970 yılında Çigli, 2’nci Ana Jet Üs K.lığınin yerleşme alanı içerisinde, kendisine ayrilan gazino, yemekhane ve spor salonu ile dört binada eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiştir.  
           Hava Lisesi zaman içerisinde bazi isim değişiklikleri de yasamistir. Manisa’da Hava Lisesi Yurt Müdürlüğü, İzmir’de Hava Lisesi Müdürlüğü ve Hava Lisesi Komutanlığı isimleri kullanılmıştır.      
Hava Lisesinin 1970 yılında tasindigi Çigli’deki binalari
                 
Hava Lisesi Öğrencileri 1959-1960 
            Hava Lisesi ilk mezunlarini 7 Ekim 1960 yılında vermistir. Hava Lisesi ilk mezunlari için İzmir’de tertip ettigi diploma töreninde, birincilikle mezun olan 112 yaka numarali Cengiz GÖRGEÇ’e Tuggeneral Baki GEGIN tarafından diplomasi verilmiştir.  
Hava Lisesinin ilk mezunlarinin diploma töreni.
Ilk mezun, yas kütügüne ilk çivi. 
           Hava Lisesi, eğitim-öğretim faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanligi’nin Orta Öğretim Yönetmeligi’ne uygun olarak hazirlanan yönergeye göre yürütmüstür. Hava Lisesi adi geçen yönergenin disinda Hava Lisesi Talimati çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmiştir. Bu talimatta eğitim-öğretim , disiplin ve hizmetlerle ilgili temel ilkeler belirtilmiş ve ana direktifler verilmiştir.      
            Hava Lisesi’nin 1972 yılında yayinlanan talimatinda Hava Lisesi’nin gayesi ve ana hedefleri de ifade edilmiştir. Buna göre; öğrencilerine devlet liseleri düzeyinin üstünde bilgi kazandirmak, suurlu bir disipline, yüksek ahlaki niteliklere ve üstün fiziki kudrete ulaştırmak, komutanlık ve liderlik vasiflarini gelistirmek, havacilik ruh ve zevkini asilayarak Hava Harp Okuluna uygun nitelikte öğrenciler yetiştirmektir.  
Hava Lisesinin gayesine ulaşabilmesi için takip edilecek eğitim-öğretim in ana hedefleri ise sunlardir; Öğrencilerine önce vatanina ve sonra bütün insanlığa hizmet etme, görevlerine baglanma, milli ve ahlaki niteliklere ulaşarak serefli, haysiyetli insan olma ideallerini vermek, öğrencilerin gelecekte örnek bir Hava Subayi olmalarini sağlamak maksadı ile onlari geniş ve sağlam bilgiler maharetler ve alışkanlıklarla donatmak, bilinçli bir disiplin anlayışına ulaştırmak, öğrencileri Hava Harp Okulu eğitim-öğretim programlarini kolaylikla kavrayabilecek akademik bilgi ve zihni niteliklerle teçhiz etmek, öğrencileri havacılığın gerektirdigi en güç hayat kosullarina bile dayanabilecek fiziki güce sahip kilmak, uçucu olmak arzu, heves ve azmini aşılamaktır. Askeri Hava Lisesi yukarıda ifade edilen hedefler doğrultusunda 1957 yılından 1974 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri’ne büyük hizmetlerde bulunmuştur.  
    Hava Lisesi öğrencileri (1972) 
                        Askeri Hava Lisesi eğitim-öğretim süresi üç yildi. Hava Lisesi sınıflara göre şu faaliyetleri gerçekleştiriyordu:  
Birinci Sınıfta; Okula o yil yeni alınması kararlaştırılmış öğrenciler Ağustos ayını dördüncü haftası başında Temel Askerlik Eğitimine başlayacak şekilde okula çağrılırdı. Okula geçici olarak kabul edilen öğrencilere uygulanacak Temel Askerlik Eğitimine “Deneme eğitimi” denirdi. Bu eğitim eylül ayını üçüncü haftası sonuna kadar devam ediyordu.  
     Öğrenciler kisimlarinda (1973) 
Akademik öğretim ve eğitim  iki kanaat dönemine ayrılıyordu. Birinci kanaat dönemi Eylül’ün üçüncü haftasının ilk günü baslayip, Ocak’ın dördüncü haftasının son günü, ikinci kanaat dönemi Şubat’ın üçüncü haftasının ilk günü başlar ve Mayıs’in ikinci haftasının son günü tamamlanırdı. Birinci kanaat dönemi sonu dinlenme tatili, birinci kanaat döneminin sona erişinin ertesi günü başlar ve Şubat’ın ikinci haftasının son günü tamamlanırdı. Öğrencilerin sınıf geçme durumlarını incelemekle görevli Sınıf Öğretmenler Kurulu, Mayıs’in üçüncü haftası içinde Okul Komutanlıgınca tespit edilecek bir günde toplanırdı. Kamp eğitimi Mayıs’ın üçüncü haftası içinde başlar, Haziran’ın üçüncü haftasının son günü sona erdi. Öğrencilerin sene sonu izinleri kamp eğitiminin bitiminde, ara sınıflarda, sınıfını doğrudan geçen öğrencilere, Eylül’ün ikinci haftasının son günü okulda bulunmak üzere; bütünlemeye kalan öğrencilere, Ağustos’un ikinci haftasının son günü okulda bulunmak üzere sene sonu izini verilirdi.  
            Ağustos’un üçüncü haftasının ilk günü baslamak ve dördüncü haftasının son günü nihayete ermek üzere, bütünlemeye kalan öğrencilere basari gösteremedikleri derslerde yetiştirmek maksadı ile kurslar düzenlenirdi. Bütünleme sınavları Eylül’ün birinci haftasının ilk günü başlar ve ikinci haftasının son günü nihayete ererdi. Engel sınavları kural olarak Eylül’ün üçüncü haftası içinde yapılırdı. Bu hafta içinde engel sınavlarına giremeyen öğrenciler için Okul Komutanlığı öğrencilerin devam sorumlulugunu dikkate alarak uygun bulduğu tarihi tespitte yetkiliydi. 
            Ikinci Sınıf; Deneme eğitimi hariç, diğer eğitim-öğretim faaliyetleri ile tatil ve izinler 1’inci sınıf ile aynı idi.         
            Üçüncü Sınıf; Birinci ve ikinci kanaat dönemi ve birinci kanaat sonu dinlenme tatili diğer sınıflarla aynı idi. Sağlik muayeneleri Mayıs ayını ilk iki haftası içinde yapılırdı. Mayıs ayını üçüncü haftasi, öğretmenler nezaretinde Devlet Lise bitirme sınavları hazırlık çalışmalarına tahsis edilirdi.  
Uçus standartlarina göre yapilacak sağlik muayenelerinde sağlam bulunan mezun veya bütünlemeli öğrencilere Haziran’ın üçüncü haftasının ilk günü baslamak ve Temmuz’un ikinci haftasının sonunda bitmek üzere, deneme uçus eğitimi uygulanirdi. Uçus sağlik muayenelerini kaybetme nedeni ile Kara Harp Okuluna tertip edilecek öğrencilere, mezun olduklari tebligatini müteakip Ağustos’un birinci haftasının son gününe kadar izin verilirdi. 
Deneme uçus eğitimi içinde, uçucu olmayacagi tespit edilen ve bu nedenle Kara Harp Okuluna devredilecek öğrencilere uçucu olmayacagi karari tebliginden Ağustos’un birinci haftasının sonuna kadar izin verilirdi. Uçus sağlik muayenelerini kazanmis ve deneme uçus egiminde basari göstermis öğrencilere Ağustos’un dördüncü haftasının ilk gününe kadar verilirdi.  
Ağustos’un ilk on günü içinde Devlet Lise Bitirme Güz Dönemi Sınavları uygulanirdi. Kara Harp Okuluna tertibi gereken öğrenciler, bütünleme sınavlarınin bitisini takip eden iki gün içinde, Hava Harp Okuluna gönderilecek öğrenciler, Ağustos’un son haftası içinde belirtilen okullara subay nezaretinde gereken belgeleriyle birlikte teslim edilirlerdi. Hava Lisesi mezuniyet töreni, Ağustos’un son haftası içinde yapılırdı.     
1973-1974 eğitim-öğretim yılında 1 ve 2’nci sınıflarinda modern fen ögrenimi uygulayan Hava Lisesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan 5 Kasim 1973 tarihli protokolde belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığının 29 Aralik 1973 tarihli emirleri gereğince Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmistir. Hava Lisesi 1973-1974 eğitim-öğretim yılında, öğretimine Çigli’de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağli olarak halihazırdaki statüsü ile devam etmiştir. 1973-1974 eğitim-öğretim yılı Hava Lisesi mezunlarindan, tabi olacaklari sağlik uçus muayenesi ve deneme uçuslarini kazanan öğrenciler Hava Harp Okuluna, uçus statüsünü kaybeden öğrenciler ise Kara Harp Okuluna gönderilmişlerdir.  
Hava Lisesi 1 Temmuz 1974 - 31 Ağustos 1974 tarihleri arasında bulunduğu mahalde Kara kuvvetleri Komutanlığına devredilmistir. Yeni kurulacak olan bu Askeri lise, 1 Eylül 1974 tarihinde Bursa’da Personel Okulu bina ve tesislerinde Işıklar Askeri Lisesi adi ile Kara Kuvvetleri Komutanliginin komuta ve sorumlulugunda 1974-1975’te eğitim-öğretim e başlamıştır.    
1974-1975 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan Işıklar Askeri Lisesinin ilk öğrencileri Hava Lisesi öğrencileri olmuştur. Nitekim Hava Lisesi’nin 1 (4’üncü sınıf) ve 2’nci (5’inci sınıf) sınıf öğrencileri Hava Lisesinin kapatilmasi üzerine Bursa Işıklar Askeri Lisesine nakledilmişlerdir. Bu öğrenciler 1974-1975 ile 1975-1976 eğitim-öğretim yılını Işıklar Askeri Lisesinde tamamlamişlar ve Hava Lisesi diploması alarak mezun olmuşlardır. 1974-1975 öğretim yılında 106 öğrenci Hava Lisesi diploması alarak Işıklar Askeri Lisesinden mezun olmuştur. 1975-1976 öğretim yılında ise 113 öğrenci Hava Lisesi diploması alarak Işıklar Askeri Lisesinden mezun olmuştur. 
Hava Lisesindeki Askeri öğretmenlerin ve sivil personelin tamamı 926 sayili TSK. Personel Kanununun 24’üncü maddesi, f bendi gereğince Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmiştir. 
2.         HAVA LİSESİNİN IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ ADI İLE YENİDEN AÇILMASI 
a.         Hava Kuvvetleri Komutanlığının Hava Lisesinin Açılışına Yönelik Görüş Oluşturma Çalışmaları 
2008 Yılı Hava Kuvvetleri Komutanlar toplantısı 18 Ocak 2008 tarihinde Hv.K.K.lığı karargahinda icra edilmiştir. Bu toplantıda ele alinan gündem maddelerinden bir tanesi de Hava Lisesinin yeniden kurulmasının değerlendirmesi olmuştur. 
Katılımcı Komutanlar tarafından; 
Hv.K.K.lığınin Askeri Lise kaynaklı öğrenci ihtiyacına köklü bir çözüm getirilebilmesi maksadıyla Hava Lisesinin yeniden hayata geçirilmesinin uygun olacaği,
Askeri Lisenin açılmasına ilişkin olarak; yer, maliyet ve ihtiyaçların tespit edilmesi için detayli bir çalişmaya ihtiyaç olduğu, 
Halen K.K.K.lığı sorumlugunda bulunan Işıklar Askeri Lisesinin devir alınarak, Askeri Hava Lisesi adi altinda Hv.K.K.lığına bağli bir okula dönüştürülebileceği, 
Mevcut durumda Askeri Liselere öğrenci talebinin düsüklügünün Işıklar Askeri Lisesinin devralınması için gerekçe olarak öne sürülebilecegi, fakat bunun diğer argümanlar ile desteklenmesi gerektiği, 
Hv.K.K.lığı envanterinde bulunan eski Ulastirma Okul K.lığı arazisinin Askeri Hava Lisesi kurulması için kullanilabilecegi ifade edilmiştir. 
Toplantida Komutan karari ve islem maddeleri olarak aşağıdaki direktifler verilmiştir; 
Gelecekte Hv.K.K.lığınin yönetici kadrosunun lise çaglarindan itibaren ideal asker profiline uygun düsünce ve fizyolojik yapida yetistirilmesi maksadıyla; halen K.K.K.lığı sorumlulugunda bulunan Işıklar Askeri Lisesinin yapilacak bir protokol ile Hv.K.K.lığına devredilmesi ve Işıklar Askeri Lisesi unvanı altinda Hv.K.K.lığı tarafından yeniden kurulması konusunda faaliyetler başlatılacaktır. 
Bu kapsamda Hv.K.K.lığı Per.Bşk.lığı koordinatörlügünde Hv.Eğt.K.lığı ve ilgili Karargah Başkanlıklarının katılımı ile Hava Lisesi Çalışma Grubu teskil edilecektir. Çalışma Grubu tarafından toplantida gündeme gelen alternatiflere yönelik maliyet etkinlik analizleri, uygulanabilirlik etütleri yapılarak Komuta Kat’ina arz edilecek şekilde planlama yapilacaktir. Komuta Kat’inin onayını müteakiben Askeri Hava Lisesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilerek Hava Lisesinin kurulması hayata geçirilecektir. 
Bu faaliyetin icrasından  sorumlu makam olarak; Hv.K.K.lığı Per.Bşk.lığı, Koordinatör Komutanlık olarak da Hv.Eğt.K.lığı olarak belirlenmiştir. 
b.    Hava Kuvvetleri Komutanliginin Hava Lisesinin Açilmasi ile Ilgili Talebi 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lisesinin yeniden kurulması için 01 Subat 2008 tarihinde Genelkurmay Baskanligina talepte bulunmuştur. 
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Aydoğan BABAOĞLU Genelkurmay  Baskanligina Hava Lisesinin yeniden kurulması ile ilgili talebini arzi müteakip Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde okulun kurulus çalışmalarına derhal baslanmıştır. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Hava Tümgeneral Nejat BILGIN’in baskanliginda 22 subay, 6 astsubay ve 1 sivil memur olmak üzere toplam 30 kişilik bir heyet Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığına 13 Subat 2008 tarihinde inceleme ve tetkik gezisinde bulunulmuştur. 
c.     Genelkurmay Başkanlığınca Hava Lisesi Açılış Talebinin Onaylanmasi 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Işıklar Askeri Lisesinin yapilacak bir protokol ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına devredilmesi ve Işıklar Askeri Hava Lisesi unvanı altinda yeniden yapilandirilmasi talebi 06 Mart 2008 tarihinde  Genelkurmay Başkanlığınca  uygun bulunmuştur.  
Bu konuda Genelkurmay Başkanlığınca;  
2007-2008 Eğitim-Öğretim Yilinin tamamlanmasını müteakiben ve 2008-2009 eğitim ve öğretimm yılını içeren hazırlıkların yapılabilmesine imkan verecek uygun bir zamanda Işıklar Askeri Lisesinin Hv.K.K.lığına devredilmesi,  
Hv.K.K.lığına devredilmesini müteakiben anılan okulun isminin Işıklar Askeri Hava Lisesi olarak değiştirilmesi,
K.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasında devir teslim ile ilgili gerekli protokolün yapılması emredilmiştir. 
Genelkurmay Baskanligi söz konusu emri ile teşkilatlanmanin, mevcut bina ve tesislerden azami istifade edilerek yeni iskan tesisi ihtiyaci ortaya çikarmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve teşkilatlanma sonucu meydana gelen personel tasarruflarının K.K.K.lığı personel tasarruflarına bırakılması emredilmiştir.  
Ayrıca Genelkurmay Başkanlığınca 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren okulun isminin “Işıklar Askeri Hava Lisesi” olarak değiştirilmesi emredilmiştir. 
ç.       Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Protokolün İmzalanması 
Genelkurmay Başkanlığının Işıklar Askeri Lisesinin, Işıklar Askeri Hava Lisesi olarak yeniden yapılandırılarak K.K.K.lığından, Hv.K.K.lığına devredilmesi konusundaki emirleri çerçevesinde  12 Mayıs 2008 tarihinde K.K.K.lığı adına K.K.K.lığı Kurmay Başkanı Orgeneral A.Atila IŞIK ile Hv.K.K.lığı adına Hv.K.K.lığı Kurmay Başkanı Hava Korgeneral Korcan PULATSÜ tarafından devir-teslim protokolü imzalanmıştır.  
Buna göre; Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı 2007-2008 eğitim-öğretim yılı mezuniyet ve okul Komutanlığı devir teslim törenini müteakip 25-27 Haziran 2008 tarihlerinde K.K.K.lığı tarafından Hv.K.K.lığına devredilmesi; yeni oluşturulacak Işıklar Askeri Hava Lisesi 25-27 Haziran 2008 tarihlerinde bulunduğu mahalde Hv.K.K.lığı sorumluluguna geçerek, 01 Eylül 2008 tarihinden itibaren ise “Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanlığı” adi altinda eğitim öğretim yılına/faaliyetlerine baslayacaktir. Askeri lisenin devrine iliskin; malzeme ve personel konularinda her türlü devir teslim islemine, her iki kuvvetin ilgili birimleri tarafından 01 Mayıs 2008 tarihinde baslanacak ve 25-27 Haziran 2008 tarihinde tamamlanacaktir. 
            Işıklar Askeri Lisesinin teskilat-malzeme kadrolarindaki her türlü malzeme, silah, bina/tesis ve araziler (sınıf, laboratuvar, yemekhane, yatakhane, spor tesisleri, gazino, sağlik üniteleri, Askeri eğitim ve öğretimme ait bina ve destek üniteleri, kütüphane, sinema, gösteri/toplantı/brifing salonları vb.) K.K.K.lığı tarafından Hv.K.K.lığına devredilmek üzere her iki kuvvetin Lojistik Komutanliklari/Lojistik Başkanlıklarınca gerekli işlemler  yürütülecektir. 
Bu kapsamda Hv.K.K.lığı tarafından Işıklar Askeri Hava Lisesine atanan personelden bir öncü ekip oluşturulmuştur. Öncü ekip Mayıs 2008 ayi içerisinde okula katılış yaparak, bu tarihten itibaren ilgili K.K.K.lığı personeli ile devir teslim faaliyetlerini yürütmüşlerdir.  
3.         IŞIKLAR ASKERİ LISESININ HAVA KUVVETLERI KOMUTANLIĞINA DEVİR-TESLİMİNİN GERÇEKLEŞMESİ 
a.                  Personel Devir Teslimi    
Işıklar Askeri Lisesinde
Anket
 


hangi takım daha iyi?
FENERBAHÇE SK
GALATASARAY SK
BEŞİKTAŞ JK
Trabzon SK

(Sonucu göster)


Facebook beğen
 
Reklam
 
Duyurular
 
SİTEMİZDE İYİ EĞLENCİLER
Takvim
 
 
Reklam
 
Anlamlı sözler Skype indir
 
Bugün 29016 ziyaretçi (52598 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=